TV-elokuvan ”Kummalliset” virallinen työryhmäkuva – YLE 1980

Viestintä ja tarinoiden kertominen

Työurani aloitin viestinnän, kuvien ja tarinoiden maailmassa 1970-luvulla. Työskentelin Yleisradiossa, TV-1:n ohjelmatuotannossa lähes 20 vuotta. Olen toiminut kuvaussihteerinä, tuotantopäällikkönä, linjatuottajana, ohjaajana, toimittajana ja kouluttajana.

Opettaminen ja johtaminen

Yleisradiosta siirryin opettajaksi taide- ja viestintäoppilaitoksiin 90- luvun alussa. Opetin av-tuottamista Tampereella ja Helsingissä. Toimin myöhemmin myös juuri aloittaneen Helsingin ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman osastonjohtajana ja aikuiskoulutusvastaavavana. Samanaikaisesti opetukseni sisältö muuttui ryhmätyöskentelyn, vuorovaikutuksen, itseilmaisun ja johtamistaitojen opetukseksi.

Psykodraama, Työnohjaus, Coaching, Ryhmäterapia

Psykodraaman ja yhteisödynamiikan opiskelujen myötä aloin 2000- luvun vaihteessa työskennellä työnohjaajana, tiimivalmentajana, työyhteisöjen kehittäjänä ja terapeuttisten psykodraamaryhmien ohjaajana.

Yksilöohjauksia tarjoan intuitiivisen coachingin nimellä. Sen juuret ovat James Hillmanin ja Thomas Mooren edustamassa ajattelussa terapiasta Sielunpalautuksena. Yhdistelen työskentelyssä luovia menetelmiä, psykodraamaa, kehollisuutta ja arkkityyppistä psykologiaa. Pyrkimyksenä on hyödyntää ihmisen kykyä olla yhteydessä itseä suurempaan todellisuuden tasoon, henkiseen ja symboliseen tapaamme olla maailmassa.

Pari-, perhe- ja ryhmäterapeuttisia lähestymistapoja muistisairaille ja heidän läheisilleen olen ollut kehittämässä Helsingin Alzheimer-yhdistyksessä kahdessa pitkässä kehittämishankkeessa. Tämän projektin aikana olen julkaissut aiheesta kaksi kirjaa, artikkeleita sekä ollut luennoimassa kansainvälisissä konferensseissa.

Ryhmänohjaus ja Ryhmäymmärrys

Ryhmänohjauksen ja ryhmänkäytön asiantuntijana ensisijainen missioni on ollut juurruttaa oppilaitoksiin ja opettamiseen ryhmäymmärrystä. Olen kouluttanut paljon eri ammattiryhmille ryhmänohjausta, erityisesti opettajille.

Muuta sisäinen tarinasi, muutat elämäsi.